[Close]
Messerschmitt Bf 109E-7/B `Blue H` Triangle, II./Schlachtgeschwader 1, Stalingrad, Luftwaffe Ground Support Jabo, Winter 1942/43 (Pre-built Aircraft) Package1
image : https://www.1999.co.jp/itbig75/10759377p.jpg