[Close]
Living Train Tohoku Shinkansen Series E5 (Model Train) Package2
image : https://www.1999.co.jp/itbig81/10819792p2.jpg